marți, 4 octombrie 2011

O şedinţă de consiliu la fel de plictisitoare precum o zi de luni!

       La şedinţa de consiliu din data de 26.09.2011, au fost prezenţi mai toţi aleşii locali, în afară de doctorul Simion Dan  Dumitru, preşedinte al PDL Iernut şi Sand Daniel Cristian, din partea PNG-CD. Şedinţa a început la ora 14:20 şi s-a încheiat în jurul orei 16:30.
Prima problemă care s-a dezbătut a fost cea de la punctul 7, unde se credea că Şcoala Generală Iernut, cu clasele I-VIII solicită înfiinţarea unui nou ordonator de credite. S-a constatat că această adresă a fost făcută cu luni în urmă de către Demeter Erjebet, fosta directoare de la Grădiniţa cu Program Normal Iernut. Din cauză că înfinţarea unui nou ordonator de credite necesita cheltuieli suplimentare din bugetul alocat, acest proiect a fost amânat. Prin urmare, bugetul Grădiniţei nu s-a putut separa de cel al Şcolii Generale.
       S-a încercat să se respecte ordinea de zi, dar din cauză că în sală erau persoane care aveau probleme şi erau trecute pe ordinea de zi, s-a început cu acestea.
       La punctul 2, Milka Rozalia şi cei doi fii ai dânsei au  obţinut aprobarea consiliului de a continua să locuiască în imobilul închiriat de la primărie. S-au căutat soluţii. Prelungirea contractului de închiriere nu a fost posibil,  deoarece au fost doar 8 voturi pentru, 2 împotrivă şi 3 abţineri. S-a hotarăt totuşi, la final, ca cei trei să folosească în continuare spaţiul de locuit, pe un termen de şase luni, urmând a plati restanţele de întreţinere şi penalităţile lunare, în cuantum de 100 Ron, ştiindu-se că datoriile plus penalităţile depăşesc suma de 20 mii ron, adică peste 200 mil bani vechi, din această sumă doar penalităţile fiind de 15 mii ron, iar persoanele chiriaşe primesc o pensie cu puţin peste 1.000 ron. Motivul neplăţii la timp a cheltuielilor de întreţinere invocat de către chiriaşi a foat faptul că „au fost sărbătorile” şi nu au reuşit să plătească la timp suma de 100 ron pe care Consiliul Local a hotărât că trebuie plătită.
         La punctul 8, la sesizarea făcută de către d-na Rad Veronica privind disconfortul creat de animalele vecinilor, dânsa a obţinut decizia consiliului de a se desfăşura o anchetă în urma căreia se va face o sesizare organelor sanitare abilitate, urmând să se facă şi o adresă vecinului care nu respectă normele prevăzute de lege.
         La punctul 1 privind aprobarea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea şi protecţia persoanelor cu handicap, s-a luat o decizie favorabilă. Un singur consilier s-a abţinut să voteze aprobarea noii indemnizaţii, în persoana consilierului liberal Şanta Vasile.
         La punctul 2 şi 3 s-a discutat despre acordarea unui ajutor financiar de urgenţă, constând în materiale de construcţii solicitate de către d-na Cozac Marioara şi d-l Varga Martin. Aceaste hotărâri s-au votat după cum urmează: pentru doamna Cozac Marioara a fost un singur vot împotrivă, în persoana domnului Şanta Vasile, iar pentru domnul Varga Martin, a fost doar un singur vot împotrivă, acesta fiind tot al domnului Şanta Vasile.
         La punctul 9, unde domnul Chira Alexandru solicita  cumpărarea suprafeţei de 22 mp aferente garajului, comisia de urbanism a cerut o amânare până la luarea unei decizii finale.
         La punctul 10, privind modernizarea şi extinderea staţiei de epurare, proiectul s-a amânat din cauză că nu sunt suficiente informaţiile care pot duce la luarea unei decizii din partea consilierilor locali.
          La puncul 11, privind stadiul de implementare al  Proiecului „SMIDS” se aşteaptă rezultatul licitaţiei,  presupunându-se că locul de adunare al deşeurilor va fi undeva spre satul Sălcud.
       La puncul 6, privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitarea sistemului de iluminat public al Primăriei oraşului Iernut” s-au prezentat trei variante care urmeaza să fie discutate în următoarea şedinţă de consiliu, când un reprezentant al firmei de iluminat va fi invitat să explice cele trei variante, care din ele este cea mai benefică şi care nu solicită o cheltuială prea mare din bugetul alocat oraşului. Se încearcă prin acest proiect ca iluminatul stradal să fie de o mai bună calitate, iar cheltuielile aferente acestui proiect să se poată amortiza într-o perioadă de timp cât mai scurtă. Domnul Bircea Rareş-Mihăilă, consilier PSD s-a opus categoric acestui proiect de reabilitate, considerând că acest proiect este ineficient. Acesta a prezentat chiar nişte calcule care demonstrau că nici nu se poate discuta despre un aşa proiect costisitor, acuzându-l totodată pe primarul Nicoară, de abuz în serviciu şi că nu a făcut nimic de când este primar.
        La puncul 12, privind desemnarea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Iernut, pentru următoarele 3 luni, a fost propus liberalul Şanta Vasile, care însă a refuzat, invocând motive personale. A fost propus inginerul Pantea Constantin,  reprezentant al PNL-ului, iar propunerea a fost votată în unanimitate, de către toţi consilierii locali prezenţi.
       La finalul şedinţei, consilierul liberal Andreica Gheorghe a adus în discuţie crucea care a fost construită pe domeniul public în parcul nou, din cartierul Mihai Eminescu. Consilierul Bircea Rareş l-a şi acuzat pe primar că hotărăşte singur în locul consilierilor şi că a dat acel spaţiu, fără consimţământul consilierilor, iar discuţia s-a calmat doar la intervenţia lui Andreica, care a lăsat să se înţeleagă că e doar o cruce pe un sigur mp şi că nu deranjează pe nimeni. Nu s-a comentat nimic despre fondurile alocate acestei cruci, deoarece acestea au fost din visteria Bisericii Greco-Catolice. Această cruce a fost ridicată în semn de omagiu faţă de Biserica Greco-Catolică din Iernut, slujită cu credinţă de către preotul Iagăr Vasile, care a şi sărbătorit 10 ani de la construcţia ei.
                                                       a consemnat Dorin Precup

Niciun comentariu: